ចិន​ទូន្មាន​ប្រធានាធិបតី Trump ឱ្យ​ងាក​មក​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ Huawei វិញ​ – CEN