សំឡេង​ផ្ទុះ​យាន្ត នៅ​លើ​មេឃ ក្នុង​ភូមិសាស្ដ្រ​ស្រុក​គូលែន ធ្លាក់​បំណែក​លើផ្ទះ និង​ដី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN