​ជន​ញៀន​ថ្នាំ​ម្នាក់ ខឹង​ប្រពន្ធ​និង​ម៉ែក្មេក​ប្តឹង​សមត្ថកិច្ច​ឲ្យ​ចាប់ខ្លួន ទាញ​កាំបិត​ផ្គាក់​កាប់​ប្រពន្ធ​ស្លាប់​ – CEN