ខេត្ត​ព្រះសីហនុ និង​ខេត្ត​សៀមរាប នឹង​មាន​កន្លែង​កែច្នៃ​សំរាម ទៅ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ – CEN