តើ​ជឿ​ទេ​ថា មន្ទីរពេទ្យ​លោកសង្ឃ ឬ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកុសមៈ គ្រាន់តែ​ចំណាយ​ជួសជុល និង​លាបថ្នាំ​អាគារ​២​ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា អស់​ថវិកាជាតិ ១៦០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​..? – CEN