នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​-​បង់​ក្លា​ដេស អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​ចំនួន​១១ – CEN