បុរស​ម្នាក់​រំលោភ​ក្រពើ តែ​ត្រូវ​ក្រពើ​មួយទៀត​មក​ជួយ​គ្នា​វា ហើយ​វាយប្រហារ​គាត់ បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN