ចាប់ផ្តើម​ស្ថាបនា​ផ្លូវ កាត់​បឹងទំពុន ងាយស្រួល​ធ្វើ​ដំណើរ​ចេញចូល និង​កាត់បន្ថយ​ការកកស្ទះ​ចរាច​រណ៍​បាន​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ – CEN