បើ​អ្នក​មាន​អាការៈ​ទាំងនេះ នោះ​វា​បញ្ជាក់​ថា តម្រងនោម​អ្នក​កំពុង​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ហើយ​ – CEN