យានអវកាស​X37B គ្មាន​អ្នកបើកបរ​របស់​NASA ទទួលជោគជ័យ​លើ​ការហោះហើរ​៤០០​ថ្ងៃ លើ​តារាវិថី​-​ជំហាន​កសាង​កងទ័ព​អវកាស​អាមេរិក​ចាប់ផ្តើម​ (មានវីដេអូ) – CEN