​មេ​តុងទីន​ម្នាក់​ស៊ីដាច់​លុយ​សមាជិក​ជាង​៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ត្រូវ​នាំខ្លួន​មក​សាកសួរ​នៅ​តុលាការ​ – CEN