សំអាង​ថា​ស្រវឹងស្រា ចាប់រំលោភ​យាយ​ចំណាស់​អាយុ​…១​សតវត្សរ៍​! – CEN