អតីត​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Viroj Pao-in ក្លាយជា​មេដឹកនាំ​គណបក្ស​ភឿ​ថៃ​ – CEN