ពិធី​ប្រណាំងទូក​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ នាំមក​ភាពសប្បាយ​រីករាយ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទាំង​ខេត្ត​ – CEN