កាំកុងត្រូលខេត្តស្វាយរៀងចុះពិនិត្យ​ទំនិញ និងអាហារ ភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុង ដែលដាក់លក់តាមស្តង់ និងអាហារដ្ឋាននានា ​ក្នុងពិធីប្រណាំងទូក – CEN