ទៀតហើយ​! មាន​អ្នក​អះអាងថា​រកឃើញ​ម៉ាស៊ីន​នៃ​សាកសព​យន្តហោះ MH370 ក្នុងព្រៃ​ក្រាស់​នៅ​កម្ពុជា​? – CEN