ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​គេ​ដេញ​ចេញ​ពី​ភោជនី​យដ្ឋា​ន​តែម្តង ដោយសារបំ​បៅដោះ​ឲ្យ​កូន​ឆ្កែ​ – CEN