ភោជនី​ដ្ឋា​ចិន​មួយ​នៅ​អាមេរិច បាន​លួច​ទាក់​ឆ្កែ​ក្នុង​តំបន់ និង​យក​ទៅ​ចំអិន​ជូន​ភ្ញៀវ​ (វីដេអូ) – CEN