ខណៈ​ផេ​កមួយ​បាន​ចុះផ្សាយ​ថា បុរស​ម្នាក់​ត្រូវគេ​ព្រួត​ចាប់វាយ ដោយសារ​ព្យាយាម​រំលោភ​ខ្ទើយ​ម្នាក់​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក តែ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ថា​ជា​ករណី​… – CEN