​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត បាន​មកដល់​កម្ពុជា​ហើយ​ – CEN