រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ស្នើ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា និង​បង់​ក្លា​ដេស បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​ជំនួប​ធុរកិច្ច សម្រាប់​សហគ្រិន​ស្ត្រី​វ័យក្មេង និង​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​ធ​ម្យ​ម​ – CEN