ហ្វីលីពីន​កំពុង​ជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​ចេញពី​តំបន់ឆ្នេរ​សមុទ្រ ខណៈពេល​ព្យុះ​Yutu វាយប្រហារ​ដែន​គោក​ – CEN