គណនី​ហ្វេ​សប៊ុក​ឈ្មោះ Moly Van និង​ឈ្មោះ Bong Veth បង្ហោះ​សារ​ថា សាលាឧទ្ធរណ៍​កាត់ក្តី​មិន​ត្រឹមត្រូវ និង​បាន​ដោះលែង​អ្នកទោស​ – CEN