កូន​ត្រូវ​គេ​លួច​ចាប់​យក​បាត់ ៣​ឆ្នាំក្រោយ​ជួប​ក្មេង​សុំទាន​ស្រែក​ហៅ​ថា​ម៉ែ ម៉ែ តែ​នាង​មិន​ទទួលស្គាល់ ចុង​ក្រោយ​ព្រោះ​…! – CEN