បោះឆ្នោត​ឈ្នះ​ហើយ ផ្លូវ​បេតុង​ទំនប់​ដូន​ស​មួយ​ខ្សែ នៅ​មេម៉ាយ​ – CEN