ជឿ​ទេ​ថា​មានការ​ចាប់ជាតិ​? មើល​កាយវិការ​ជ្រូក​និង​ព្រាប ដឹង​ហើយ​ – CEN