​ការដេញថ្លៃ គម្រោង​ការពារ​ទឹកជំនន់ និង​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​លូ ជំ​ហ៊ាន​ទី​៤ ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់ ៣០​លាន​ដុល្លារ ក្រោម​ជំនួយ​ឥត​សំណង​របស់​ជប៉ុន​ – CEN