សូម្បី​នៅ​អាមេរិក ក៏​គេ​ថា គ្មាន​ចៅហ្វាយក្រុង​ណា​ហ៊ាន​ធ្វើ​ដូច​គាត់​ទេ​ – CEN