តាម​អ្នក តើ​គួរ​ឲ្យ​បន្ទោស​ដែរឬទេ​? បើ​គាត់ “​រា​ន់​” មែនទែន ហើយ​ត្រូវ “​បត់ជើងតូច​”…​កណ្តាលផ្លូវ​! (វីដេអូ) – CEN