​អាណា​ព្យាបាល​ទាំងឡាយ ចូរ​អ្នក​ប្រយ័ត្ន មាន​មេរៀន​ច្រើន​ហើយ​នៅ​ប្រទេស​ចិន មិន​ត្រូវ​ប្រហែស​ទេ ពុំនោះសោត​រង​វិប្បដិសារី អស់​១​ជីវិត​ (វីដេអូ) – CEN