អស់​វិធី​ជួយ​ឲ្យ​កូនសិស្សសម្រក​ទម្ងន់ គ្រូ​ម្នាក់នេះ សុខចិត្ត​ដំឡើង​ទម្ងន់​ខ្លួន​ឯង រួច “​រួមគ្នា​” សម្រក​ទម្ងន់​ជាមួយ​សិស្ស​… ចុងក្រោយ សម្រេច​ដូច​បំណង​មែន​! (​វីដេអូ​) – CEN