អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ និង​ឧកញ៉ា គិត ម៉េង ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពន្ធដារ ដែល​ពុំទាន់​អាច​ដោះស្រាយបាន​នៅ​កម្រិត បច្ចេកទេស​ – CEN