​លិច​ទូក​កន្ទុយ​វែង​ស្លាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​នៅ​កោះរ៉ុង​សន្លឹម ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN