ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ តាម​ដី​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់ខ្លួន ករណី​រំលោភ​កាន់កាប់​លើ​អចលនវត្ថុ​ – CEN