ប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើក​ទី ​៥៣ ឆ្នាំ​ទី ​៥ អាណត្តិ​ទី ​២ របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ស្វាយរៀង មាន​ ៦ ​វរៈ​ – CEN