ស្ត្រី​ម្នាក់​ប្តឹង​មន្ទីរពេទ្យ ដោយសារ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​រួច កូន​គាត់​ប្រែ​ទៅជា​ខ្ទើយ​ – CEN