មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល និង​សម្ភព​កំពត​សង់​តេ គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​កំពុង​តែ​ដំណើរការ​យ៉ាង​រលូន​ – CEN