​ប្រព័ន្ធ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ៖ យក​អា​ក្មេង​មិនចេះ​ស្អី មក​ត្រួត​លើ​ចាស់ ដោយសារ​កំណែទម្រង់​កា​ន់​តែ​ស៊ី​ជ្រៅ​នោះ​អី​ – CEN