ចោរ​យួន​ជួយ​«​បំបែក​កណី​ពុករលួយ​» នៅ​វៀតណាម​? – CEN