គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​«​ស្រូបយក​»​ទឹកស្អាត​ពី​បរិយាកាស​ ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​១,៥​លាន​ដុល្លារ​ – CEN