ខ្លោចចិត្ត​ពេលឮ​អ្នក​ឯ​ទេស​ថតរូប បំណែក​ភស្តុតាង​ក្នុងករណី​ធ្លាក់​យន្តហោះ​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ដែល​ថា ក្មេង​ម្នាក់​នៅ​សល់​តែ​… – CEN