ក្តៅៗ ៖ រកឃើញ​ប្រអប់​ខ្មៅ​របស់​យន្តហោះ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ដែល​ធ្លាក់​ចុះ​សមុទ្រ​ – CEN