ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ យក​កាំបិត​ចាក់​អារ​សម្លាប់​ខ្លួនឯង នៅក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន ជីន សៀន​ – CEN