ឈ្នួញ​ដី​ល្បីឈ្មោះ លោកស្រី​ឧកញ៉ា ស៊ុយ សុផាន ប្តឹង​សកម្មជន​ដីធ្លី​សហគមន៍​បុរី​កីឡា តែ​សាលាដំបូង​លើក​ពេល​ការចូល​បំភ្លឺ​ – CEN