ពិ​រោះ​ណាស់​! ធឿន បុរី ចេញ Cover ចម្រៀង​ថ្មី «​កំពង់ចាម​កំពង់​ចិត្ត​» ធានាថា​ដក់​ជាប់​ក្នុង​ចិត្ត​តែម្តង (​វីដេអូ​) – CEN