​ត្បូង Jade ដ៏​ធំ​ហើយ​មាន​ទម្ងន់ ៥.៦៥៥ កា​រ៉ា​ត ទើប​ត្រូវបាន​កម្មករ​រ៉ែ Zambia រកឃើញ​ – CEN