នារី​អង់គ្លេស​ម្នាក់​នេះ បន្ត​ធ្វើឲ្យ​គេ “​ស្លុត​ចិត្ត​” ព្រោះតែ​ប្រកាសថា នាង​ទើប​ត្រូវបាន​ព្រលឹង​ខ្មោច​សុំ​រៀបការ ក្រោយ​ស្គាល់គ្នា​បាន​… ៩​ខែ​មក​ – CEN