រកឃើញ​ប្រព័ន្ធ​កង់​យន្តហោះ Boeing 737 MAX 8 របស់​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ដែល​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN