ឈឺក្បាល​ដូច «​ដំនឹង​ញញួរ​» ក៏​នឹង​ធូរស្បើយ​ភ្លាម ប្រសិន​អនុវត្តន៍​តាម​វិធី​ដ៏​ងាយ​នេះ​ – CEN