​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញ​កាលានុវត្តភាព​វិនិយោគ​របស់​កម្ពុជា ដល់​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សាធារណរដ្ឋ​នូវែល​ហ្សេ​ឡង់​ – CEN